s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://www.tootiki.se/Paskoj/Paskoj

På skoj...

Vi drar ibland saker lite längre än vad som är normalt. För att det är roligt, vi är nördar och på grund av Tootikis storlek. Här beskriver vi i skämtsam ton några av de områden där vi erkänner nörderiet, driver med oss själva och visar på konsekvenserna av vårt handlande. :)

Uppdaterad: 2020-03-22 20:49