s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://www.tootiki.se/Paskoj/Pumpar

Pumpar

En båt som Tootiki har många pumpar. Nedan försöker vi lista dem alla för att visa på det smått absurda antalet det blir om man räknar allt som pumpar någon form av media (vatten, olja, bränsle, luft m.m.). Tesen är att det är omöjligt att samtliga pumpar är i fullt fungerande skick på en och samma gång.

Vatten

Sanitet

Värme

Huvudmotor

Elverk

Bränsle

Olja

Länspumpar

Riggen

Tvättmaskin

Övriga

Kyl/Frys

Summa

36 pumpar... (reservpumpar ej medräknade)

Dessutom har vi ett antal fläktar. Det är per definition inga pumpar men bra nära då de också förflyttar ett media.

Uppdaterad: 2020-03-22 20:48