s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://www.tootiki.se/Rapporter/2012-03-16

2012-03-16 - Elcentralen klar!

Så till sist så är elcentralen klar!

Observera att detta är undercentralen till huvudcentralen. Läs mer om huvudcentralen och elsystemet här.

I alla fall nästan... (En säkring är restad ifrån leverantören och skyddsskivan är inte tillverkad ännu.)

All funktionalitet är klar enligt den ursprungliga planen. Nu finns alla möjligheter till ytterligare förbättringar. :) Så som aktivering av elvärme via mobiltelefon och tidsstyrda tillslag av olika funktioner via programur.


Centralen...

Översikt

På understa raden sitter tre huvudbrytare för Landström, Generatorn och Invertern.

På översta raden sitter tre grupper av apparater för respektive Landström, Generatorn och Invertern samt längst till höger en tryckknapp för att stänga av strömmen (eller skifta till annan strömkälla).

På andra raden uppifrån finns en jordfelsbrytare och elmätare följt av en omkopplare för att låta strömmen gå via ett motorskydd som är inställbart på att lösa ut vid strömmar mellan 4 och 6,3A (bra att ha i hamnar med små säkringar). Här finns också ett relä som genererar larm till båtens larmsystem om batteriladdaren inte strömmatas. Här är också förberett för ett tiderelä samt ett eluttag. PLC:n är också placerad på denna rad samt manöverpanelen för generatorn.

På tredje raden uppifrån sitter säkringarna för de utgående grupperna. Två röda signallampor visar vilka säkringar som är aktiva. Då centralen matas ifrån invertern så kopplas den högra "gruppen" ur av kontaktorn för att inte överlasta invertern genom att ha stora förbrukare inkopplade.

På den undre raden finns plintarna för anslutning av utgående kablage samt en 12V säkring som säkrar av 12V-spänningen till PLC:n.

Observera att alla säkringar är två-poliga. Detta för att man sällan vet vad som är fas eller nolla med säkerhet i en gästhamn. Och man vill inte att en säkring bara skall bryta nollan om något går sönder. Alla kontaktorer bryter också båda faser för att fullständigt särskilja alla strömkällor ifrån varandra samt eventuellt också ytterligare minimera risken för galvaniska problem.
Funktionsbrytare...

Funktionen

På översta raden sitter tre grupper (lampa, tryckknapp, lampa, säkring, relä) av apparater för respektive Landström, Generatorn och Invertern. Den gröna röda lampan indikerar att det finns ström in i centralen ifrån den aktuella strömkällan. Tryckknappen används för att aktivera den aktuella strömkällan (går enbart att använda om ingen annan källa är aktiv just nu). Den gröna lampan visar om strömkällan är aktiverad just nu. Därefter följer en säkring för den aktuella strömkällan samt en kontaktor som styrs ifrån PLC:n för att släppa fram ström om strömkällan är aktiv.
PLC:n...

PLC

Tryckknapparna för respektive strömkälla är samtliga anslutna till PLC:n (en liten industridator). PLC:n styr så att endast en strömkälla kan vara aktiv samtidigt och fördröjer tillslag av en ny strömkälla i 10 sekunder efter att frånslagsknappen har tryckts in. Detta för att utrustning skall hinna stängas av samt möjliggöra att se om något är fel och då avbryta tillslaget.
Elmätaren...

Elmätare

I centralen sitter också en elmätare som visar förbrukad effekt, spänning, ström, frekvens och en del annat (så som reaktiv effekt).

På bilden syns också jordfelsbrytaren, omkopplaren samt motorskyddet som kan ställas in på att lösa ut på allt mellan 4 och 6,3 ampare.
Detalj...

Detalj

Kablar, plintar och märkning är sexigt. Det bara är så...

Uppdaterad: 2012-03-16 20:47