tootiki


På Svenska?In English?Auf Deutsch?


 

Säkerhet

Vi gillar säkerhet. Båten skall fungera och går något sönder så skall det helst finnas en likadan ombord som direkt kan ersätta det som gick sönder och i andra hand reservdelar ombord så att vi kan laga det som gick sönder. Vid större "katastrofer" så skall vi på ett bra, säkert och effektivt sätt kunna hantera dessa. Nedan beskriver vi en del av vårt säkerhetstänk och säkerhetsutrustning.

Brand

Totalt 4 brandvarnare är monterade. En i köket/bb-akterhytt, en i sb-akterhytt, en i salongen samt en i förpiken.

Totalt 5 brandsläckare är monterade. En i förpiken, en i salongen, en i verkstaden, en i vardera akterhytt samt en i akterstuven.

En brandfilter hänger vid nedgången.

Båda motorerna är utrustade med en "fire port" vilket gör att vi kan spruta in pulver i motorrummen ifall det brinner där utan att behöva tillsätta syre till branden genom att öppna upp luckor eller liknande.

Läckage

Vid köpet fanns det en handlänspump som troligen kan pumpa ut runt 50 liter i minuten om man är utvilad. Denna kompletterades med en ellänspump med en kapacitet om cirka 30 liter i minuten. Motorns kylvattenintag kunde också kopplas om så att kylvattnet togs ifrån kölsvinet och därmed fungera som länspump.

Montagarbeten pågår så att vi inom kort kommer att ha två handpumpar. En åtkomlig ifrån sittbrunnen och en åtkomlig nere i salongen. Vi har också kompletterat med ytterligare två ellänspumpar (12V) som vardera ger cirka 30 liter i minuten.

Utöver detta så har vi nu kompletterat med en 230V länspump som kan drivas av elverket eller invertern. Denna pump har en kapacitet om 10 kubikmeter i timmen (drygt 150 liter i minuten).

Vi har också en fast monterad mindre pump med en lång slang som vi använder som "vattendamsugare" med en kapacitet om cirka 10 liter per minut.

Totalt är därmed länspumpkapaciteten, exklusive kylvatten till motorn, en bit över 300 liter per minut. Till det skall läggas en rädd besättning med varsin kraftig hink...

Vi har också utrustat båten med ett akustiskt larm som bland annat ljuder vid vatteninträngning.

Personskador

Vi är utbildade i första hjälpen, hjärt-lung-räddning och har också gått kurser i sjukvård ombord av lite mer avancerad karraktär för att kunna stabilisera ett läge under ett dygn eller två i väntan på att man kan få läkarhjälp.

Livflotte

Livflotten är nyservad och servas en gång var 3:e år i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Den är placerad upp på däck i en vagga i rostfria rör vilka är väl fästa i däck för att flotten inte skall kunna slita sig vid extrem översköljning på däck. I och med sin placering så är den lätt sjösättbar på valfri sida av båten och det blir relativt "lätt" att gå i flotten genom en av grindarna i mantåget.

Skyltar

Alla skrovgenomföringar är uppskyltade med graverade skyltar som sitter synliga ovan durk eller utanför skåp för att man vid en nödsituation skall ha lättare att hitta dem.

Man över bord

En life-sling är monterade i sittbrunnen. En ny räddningsstege är monterad på badplattformen.

Nödraketer

Har vi naturligtvis ombord ihop med handbloss och rökbloss.

Grabbag

En grabbag som komplement till det som finns packat i livflotten är alltid packad. Den är inte nödvändig men gör att livet i livflotten blir lite roligare om vi skulle tvingas att lämna Tootiki.
Till början | Skriv ut
Ändrad: 2012-03-21 14:25 / Visad: 6092 gånger.