tootiki


På Svenska?In English?Auf Deutsch?


 

2013-05-14 - GREFAB


Sprucken balk.

För ett år sedan (våren 2012) så påpekade vi för GREFAB:s personal i hamnen att fästena för de förliga förtöjningarna var dåliga liksom en av balkarna de är monterade i. De kom då ut på plats och inspekterade dem och bekräftade att de var dåliga och inte borde eller fick användas. De la på eget initiativ om våra förliga förtöjningar så att de inte längre satt fästade i fästena utan knöts runt balkarna på bryggan istället. De skulle då renovera dessa fästen och balken under vintern då inga båtar låg på plats då de lättar då kommer åt med sina arbetsbåtar.

Nu är det våren 2013 och vi kan notera att inget alls är gjort. Snarare har allt blivit värre - se fler bilder och beskrivningar längre ner. Nya kontakter med GREFAB togs. Nya löften både muntliga och skriftliga om att åtgärder är på gång.

Nu är det våren 2014 och vi kan återigen konstatera att inget är åtgärdat. Idag (2014-04-07) togs därför ny kontakt med GREFAB. Om det leder till åtgärd återstår att se...

Alla bilderna är klickbara och visar då en större version av dem.

Vad är då problemet?

  1. I och med att vi fäster våra förtöjningar i andra delar av bryggan så använder vi bryggan på ett sätt som den inte är konstruerad för. Med risk för ytterligare skador på bryggan som följd och möjligen också rasrisk då någon båt eventuellt sliter med sig någon bärande del av konstruktionen. Konsekvensen kan bli katastrofal med personskada, stora skador på flera båtar och totalt havererad brygga.
  2. Den brygga det handlar om är också "vågbrytare" för hela hamnen Hinsholmskilen. Den är dock inte massiv utan vågorna passerar igenom vågbrytaren vilket vid hårt väder ger tidvis mycket stora belastningar på förtöjningarna i varje våg som kommer. Detta i kombination med hård vid gör belastningarna ännu större.
  3. Försäkringsbolagen kräver att båtarna skall vara ordentligt förtöjda. Det är svårt att göra detta när bryggan inte erbjuder sådana möjligheter.
  4. Den alternativlösning som nu används med att andra delar av bryggan används för infästning av förtöjningarna sliter mycket mer på förtöjningsgodset i och med att det direkt skaver emot trävirket med merkostnader som följd i och med att förtöjningsgodset måste bytas oftare.


Balken

På bilden framgår tydligt att balken är ordentligt sprucken (sprickan går i princip rakt igenom hela balken). Dessutom sitter ögle-bulten precis vid en skarv vilket gör att hållfastheten ytterligare försämras.

Det behövs inte mycket drag i ringen för att fläka sönder denna balk helt och hållet och därmed lösgöra ringen helt.

Yttre öglebulten

Godset i öglan är borta till 60% och resten är kraftigt angripet av rost. För några år sedan lyckades vi vända på öglan så att slitaget hamnade på andra sidan. Men detta i sig gör på inget vis öglan starkare.

Yttre muttern

Muttern på undersidan finns kvar liksom brickan man det är nog troligare, som framgår av bilden ovan, att det är rost som håller ihop bulten snarare än något kvarvarande stål i den.

Innre öglebulten

Godset i öglan är även här borta till 60% och resten är angripet av rost. Denna bult är inte vänd utan slitaget blir bara värre och värre då båten innanför oss fortfarande har valt att använda ringen.

Det är denna öglebult som är infäst i den spruckna balken.

Innre muttern

Muttern på undersidan finns även här kvar liksom brickan man det är nog troligare, som framgår av bilden ovan, att det är rost som håller ihop bulten snarare än något kvarvarande stål i den.
Till början | Skriv ut
Ändrad: 2014-04-07 10:33 / Visad: 4732 gånger.